Договір публічної оферти

ПП “ТернВояж” (далі ТернВояж), керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту ternvoyage.com, та/або додаткових сервісів.

Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

ТернВояж є надавачем послуг перевезення.

Квиток (у тому числі і електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі ТернВояж, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачу.

Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.

Користувач і ТернВояж обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

Предмет договору.

За Договором, ТернВояж надає послуги з пошуку квитка, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, укладення договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка), продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, сервісне обслуговування користувача, у тому числі і цілодобову підтримку Користувача Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги за запитами Користувача, а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Користувача (далі Послуги).

За Послуги, що надаються, ТернВояж отримує винагороду, у розмірі вартості Квитка.

ТернВояж, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (далі Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію.

Недотримання правил і умов може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до Сайту та/або придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.

Права і обов’язки сторін.

Користувач має право:

 • Отримати послуги за Договором;
 • Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника;
 • Повернути Квиток, на умовах визначених від ТернВояжу;
 • Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу ТернВояжу.

У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю ТернВояжу, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу чим вартість Квитка.

Користувач зобов’язаний:

 • Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті;
 • Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;
 • Завчасно прибути до місця відправлення;
 • Повідомити ТернВояж про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
 • Ознайомитись з умовами повернення Квитка;

ТернВояж має право:

 • Укласти договір перевезення з Користувачем;
 • Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.

ТернВояж має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою Сайту.

ТернВояж зобов’язаний:

 • Вчасно повідомити Постачальника про придбаний Квиток, і додаткові послуги оплачені Користувачем;
 • Надіслати Користувачу Квиток відповідно до встановленої форми;
 • Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу;

Умови повернення квитка.

Повернення коштів здійснюється виключно через оператора сервісного центру.

При добровільному поверненні квитка більше ніж за 48 год., до відправлення рейсу, покупець отримує відшкодування у розмірі 90% від вартості.

При добровільному поверненні квитка більше ніж за 24 год., менше ніж за 48 год., до відправлення рейсу, покупець отримує відшкодування у розмірі 80% від вартості.

При добровільному поверненні квитка більше ніж за 12 год., менше ніж за 24 год., до відправлення рейсу, покупець отримує відшкодування у розмірі 50% від вартості.

При добровільному поверненні квитка більше ніж за 2 год., менше ніж за 12 год., до відправлення рейсу, покупець отримує відшкодування у розмірі 30% від вартості

Менше ніж за 2 год., до відправлення рейсу ПОВЕРНЕННЯ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

При відміні рейсу або не надання місця в автобусі. Повертається 100% вартості квитка.

Щоб повернути квиток, зателефонуйте до нашого колл-центру за будь яким із вказаних телефонів:

 • +38 098 707 00 67
 • +38 095 707 00 67
 • +38 073 707 00 67
 • +48 717 166 020
 • +48 588 811 474

Гарантії сторін.

Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.

Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками або іншим дозволеним методом оплати.

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційної інформації.

ТернВояж не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації залишеної Користувачем.

Вся особиста інформація, отримана ТернВояж в результаті здійснення замовлень через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід'ємною частиною Договору.

ТернВояж залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.

ТернВояж зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження конфіденційної інформації.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при придбанні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

 • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
 • подальшої обробки замовлень Користувача;
 • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться ТернВояжем.

АВТОРСЬКІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ.

Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами, торговими знаками, знаками обслуговування, торговими іменами, фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить ТернВояжу, а також третім особам, які дали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили ТернВояж матеріалами у інший спосіб.

Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, згідно з чинними законами з авторського права, координація, розташування і оновлення Змісту захищені авторським правом.

© Ternvoyage Всі права захищені.

made by WEBLAB